23-24/2/2019 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ