2022 11ο ΚΥΠΕΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

2021 10ο ΚΥΠΕΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών

Δωρεά Μυελού των Οστών

Δωρεά Μυελού των Οστών, η διαδικασία.

Η ιστορία του μικρού Προκόπη.

Πυροσβέστης εθελοντής δότης βρίσκεται συμβατός με μικρό ασθενή.

3o Κύπελλο Εθελοντή Δότη Αίματος /Μυελου των οστών/Ομφαλικού Αίματος

My PBSC Bone Marrow Donation

5 Κύπελλο Εθελοντή Δότη μυελού των Οστών