8ο Κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού τωνΟστών 10-9-2019

Οι υποσχέσεις που τηρούνται!

με τη συνδρομή τη δική σας και την ενίσχυση των χορηγών!!

150 δότες θα εγγραφούν στη παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών.

Εκ μέρους του ΚΕΔΜΟΠ ο ιατρός της Μον. Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών κος Σπυρίδης παραλαμβάνει την επιταγή των 3.500e8ο Κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού τωνΟστών 10-9-2019 1

Μοιράσου το