9ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 17-3-2017

17-3-2017

9ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

Με πρωτοβουλία του διοικητή του 9ου Συντάγματος Πεζικού ενημερώθηκαν τα στελέχη της μονάδας σε θέματα εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Ελπίζω και δοιικητές άλλων Μονάδων να αναλάβουν παρόμοια πρωτοβουλία αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Μοιράσου το