9ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 9-5-2018

9-5-2018

Στο 9ο Συνταγμα Πεζικού οι στρατιώτες μας εκπαιδεύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο για να υπαρασπιστούν την Πατρίδα μας όταν και άμα χρειαστεί.

Ο Διοικητής του Συντάγματος Σχης Πεζικού Κολέζας Αναστάσιος και τα στελέχη της Μονάδος εκτός από το έργο της εκπαίδευσης προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν στους στρατιώτες και την ιδέα του εθελοντισμούαποδεικνύοντας στη πράξη ότι ο εθελοντισμός δεν είναι πυροτέχνημα αλλά απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια.

Για 4η φορά το 2018 και 8η συνολικά φορά σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Καλαμάτας «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος» οι στρατιώτες ενημερώθηκαν απο το Δ/ντη του Αιματολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Καλαμάτας Αδαμόπουλο Ιωάννη για τη δωρεά μυελού των οστών.

Παρά τα όσα καταμαρτυρούν στη νεολαία για αδιαφορία και «ωχαδερφισμό» οι στρατεύσιμοι με το εθελοντικό τους φρόνημα απέδειξαν ότι η Ελλάδα διαθέτει νεολαία με συνείδηση και διάθεση για προσφορά. Ευοίωνο μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βασίζεται στους νέους της.

Δεν είμαστε «ένας » αλλά «ένας ανάμεσα σε πολλούς». Όταν κάποιος δίνει μόμο για τον εαυτότου στο τέλος δεν έχει κανένας.

Η δωρεά μυελού των οστών αποτελεί την ύψιστη στιγμή αλτρουισμού και ανθρωπιάς της ανθρώπιμης ύπαρξης.

Μετά την ενημερωτική ομιλία 35 στρατιώτες γράφτηκαν στη Ελληνικήκαι στη παγκόσμια δεξαμενη εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Μπορεί ηπροσπάθεια του Δ/τη και των αξιωματικών του 9ου Συντάγματος Πεζικού να έιναι μια σταγόνα στον ωκεανό αλλά ο ωκεανός θα ήταν μικρότερος χωρίς αυτή τη σταγόνα.

Πολύτιμος αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια οι εθελόντριες αδελφές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Μοιράσου το