ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΕΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ