ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΕΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 19-2-2016