Εκδήλωση στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 19-5-2012