ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 9-3-2018