13 ΚΥΚΛΟΣ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 14-9-2018