7 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ – Aποτελέσματα