ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ