ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 21-10-2016